Adventný koncert

V advente 8.12.2012 o 17,00 sa konal v kostole Cyrila a Metoda koncert pri príležitosti „Roku viery“ a “ 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda “ na naše územie. Počas koncertu zazneli klasické i moderné skladby. Program obohatil náš hosť a moderátor Štefan Bučko.

p1040198

Misijna nedeľa

p1040083

21.10.2012 bol zbor Dona Bosca na misiách v Borovciach na pozvanie miestneho p.farára a nášho bývalého p.kaplána Patrika Katrinca. Pred sv.omšou sme sa modlili misijný ruženec, t.j. za všetky kontinenty sveta. Výzdoba kostola dopĺňala atmosféru misijnej nedele. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok.

Prázdniny na Orave

V polovici augusta náš zbor navštívil Oravu, dedinku Novoť. Počasie nám moc neprialo, ale atmosféra bola výborná.
Oddych, turistika, výlety, sv. omše a spoločné večerné programy nás všetkých zblížili. Pozrite si naše foto…

OSLAVA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V PIEŠŤANOCH

V nedeľu 15.apríl 2012 o 14.30 sa konala procesia od kúpeľnej kaplnky /pri Sklenom moste/ po kostol sv. Cyrila a Metoda, v ktorom sa o 15.00 modlila korunka k Bož.milosrdenstvu a posviacal sa obraz Božieho milosrdenstva z Krakowa.
Potom sa tradične konal benefičný koncert skupiny Dona Bocsa na podporu projektu s názvom „Dom pokoja“.