Hlohovec 11.5.2013

Na pozvanie vdp. Róberta Vaculu, zbor Dona Bosca znova zavítal do Hlohovca. Hral a spieval na sv. omši a potom počas koncertu uviedol knihu Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo. Celú akciu obohatili hostia SJ Šebastián Labo a Ján Košiar.

p1040574

Božie milosrdenstvo 7.4.2013

Už je to tradícia, že sa týždeň po Veľkej noci stretávajú veriaci z Piešťan a okolia pri kúpeľnej kaplnke Božského srdca a verejnou procesiou do kostola sv. Cyrila a Metoda uctievajú Božie milosrdenstvo. Túto oslavu obohatil zbor Dona Bosca zorganizovaním benefičného koncertu.
Hosť Ján Košiar prezentoval II. vydanie knihy „Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo“ . Recitály predniesol pán Štefan Bučko. Zakúpením knihy veriaci podporili projekt „Dom pokoja“

p1040574

Koncerty na Orave 3.3.2013

Cez jarné prázdniny boli mladí zo zboru na Orave. Svoj pobyt zavŕšili dvoma peknými pôstnymi koncertmi v  Novoti a  v  Zákamennom.

p1040574

Vianoce v Hlohovci

5. januára 2013, v predvečer sviatku Zjavenia Pána zavítal zbor Dona Bosca do Hlohovca, do kostola sv. Michala. Koncert sa niesol krásnymi vianočnými piesňami. Atmosféru Vianoc dotváral vdp. kaplán Róbert Vacula. Odozva od veriacich bola veľmi pozitívna a veríme že sa opäť niekedy uvidíme.

p1040198 p1040198