Kontakty

Predseda:   Anna Maťašová

N.Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany

Tel. č.    :    0903 971 864

e-mail:       anmatasova@gmail.com

č. účtu:      IBAN SK23 0900 0000 0002 8009 0193

IČO:            006993490034

DIČ:            2021491824

 

Koordinátor práce s mládežou:  Mgr. Katarína Dibdiaková

Tel. č.:        0907 885 010

e-mail:       dibdiakova@madeinnova.sk