Podporte nás

Venujte 2% občianskemu združeniu

Katolícka jednota Slovenska-pobočka Piešťany

 

Milí priatelia,

v roku 2008 sa KJS-pobočka Piešťany  po prvýkrát uchádzala o 2 % z vašich daní. Aj vďaka Vám, ktorí ste nás podporili, sme mohli uskutočniť niektoré akcie a ďalšie práce na projekte „Dom pokoja“

Aj v tomto roku chceme pokračovať v projekte a mnohých akciách.

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete venovať 2 % z vašich daní práve KJS-pobočka Piešťany.

Nižšie uvádzame postup na poukázanie 2% z vašich daní s potrebnými tlačivami, ktoré si môžete stiahnuť aj z našej webovej stránky.

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Do 17.2.2022  požiadajte zamestnávateľa o Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2% z vašej dane – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať; táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, v ktorom treba uviesť:
-> meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska
-> sumu do výšky 2 % z dane
-> zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka ( rok 2021)
-> identifikačné údaje KJS – pobočka Piešťany*:

obchodné meno: Katolícka jednota Slovenska – pobočka Piešťany
– právna forma: občianske združenie
– IČO: 006993490034
– adresa: N.Teslu 8, 921 01 Piešťany

Vyplnené vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane pošlite alebo doručte osobne do 30.04.2022 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho bydliska.
Daňový úrad má lehotu 90 dní na to, aby previedol 2% z vašej dane nášmu OZ.

Postup krokov ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

Vypočítajte si 2% z vašej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete  poukázať; táto suma však musí byť minimálne 3,32 €..

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Daňové priznanie pre FO typu A.pdf VIII. oddiel, Daňové priznanie pre FO typu B.pdf – XII. oddiel), ktoré je súčasťou daňového priznania pre fyzické osoby.
V tomto vyhlásení vyplňte:
-> sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (2% z dane, 3,32 € )
-> identifikačné údaje KJS-pobočka Piešťany:

obchodné meno: Katolícka jednota Slovenska – pobočka Piešťany
– právna forma: občianske združenie
– IČO: 006993490034
– adresa: N.Teslu 8, 921 01 Piešťany

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (obvykle do 31.3.2022) na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho bydliska, resp. sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má lehotu 90 dní na to, aby previedol 2% z vašej dane nášmu OZ.

Postup krokov ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (Daňové priznanie pre PO.pdf – IV. časť daňového priznania), ktoré je súčasťou daňového priznania pre právnické osoby. V tomto vyhlásení vyplňte:
-> sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (2% z dane,  min. 8,30 €)
-> počet prijímateľov podielu zaplatenej dane ( daňovník môže rozdeliť 2% z dane viacerým prijímateľom, minimálne však 8,30 €  pre jedného)
– výška poukázanej sumy pre KJS – pobočka Piešťany
– identifikačné údaje KJS – pobočka Piešťany

– obchodné meno: Katolícka jednota Slovenska – pobočka Piešťany
– právna forma: občianske združenie
– IČO: 006993490034
– adresa: N.Teslu 8, 921 01 Piešťany

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na daňový úrad miestne príslušný podľa vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má lehotu 90 dní na to, aby previedol 2% z vašej dane nášmu OZ.

 

PODPORTE NÁS

Svojim príspevkom podporíte činnosť  KJS- pobočka Piešťany
Názov účtu: Katolícka jednota Slovenska- pob. Piešťany
Banka: Slovenská sporiteľňa, Piešťany
Číslo účtu: IBAN SK23 0900 0000 0002 8009 0193

Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle: 0903 971 864, 0907 885 010.

Email: anmatasova@gmail.com