Dom Pokoja

 „DOM POKOJA“

_MG_4636w

– projekt na záchranu počatého života – realizovaný od roku 2004   v Lúke nad Váhom pri Piešťanoch,

ktorého realizátorom je piešťanská  pobočka Katolíckej jednoty Slovenska.

Dokončené  dielo  bude slúžiť  ženám,  ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí v ktorom sa nachádzajú.

V Dome pokoja nájde šesť takýchto trpiacich  tehotných žien príbytok na preklenutie doby 6-12 mesiacov. Poskytne sa  im všestranná pomoc po telesnej i duchovnej stránke, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny i do spoločnosti.

Tento projekt s citlivým sociálnym a morálnym problémom zaujal hlavne priateľov z Rakúska a preto  je od počiatku podporovaný  prevažne zahraničnými dobrodincami.

Neustálu podporu preukazuje  rakúska organizácia Katholische Frauenbewegung Österreich (Kfb- Katolícka jednota žien Rakúska) , ktorú zastupuje pani Helene Rennerová a Anna Rosenbergerová,  Ďalšia rakúska organizácia Österreichischer Bauorden posiela každý rok ľudí ochotných pomáhať a prispela už tiež približne 20-tisíc eurami, ktoré boli preinvestované na stavbe. Medzinárodná organizácia Bauorden zastrešuje pomoc dobrovoľníkov už 57 rokov a ročne pripraví 180 táborov. Prostredníctvom nej už pomáhalo viac ako 350-tisíc dobrovoľníkov. Niektorí z nich aj na stavbe Domu pokoja.

Samozrejme musíme spomenúť, že aj so Slovenska prichádzajú dary a pomoc pre toto dielo. Obetaví ľudia, ktorí prácou i finančnou čiastkou neustále podporujú dom pokoja, nadácia Prameň, dobrodinci cez 2% dane, mladí zo spevokolu Dona Bosca  pravidelnými benefičnými koncertmi a predajom knihy Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo.

Prvá etapa bola čiastočne ukončená v r. 2008. V rokoch 2009 – 2014 pokračovala výstavba druhej časti Domu pokoja za výdatnej finančnej pomoci našich priateľov a dobrodincov z Rakúska a Švajčiarska. V nedeľu 17. augusta podvečer posvätil arcibiskup Ján Orosch novostavbu Domu pokoja v obci Lúka. Zariadenie, ktoré buduje piešťanská pobočka Katolíckej jednoty Slovenska, bude čoskoro poskytovať útočište ženám, ktoré čakajú dieťa a nemôžu ho donosiť v prostredí, kde sa nachádzajú. Po doladení posledných detailov a kolaudácii tu nájde príbytok šesť takýchto trpiacich tehotných na preklenutie doby 6-12 mesiacov.

Ak by ste chceli aj naďalej  pomáhať  projektu  Dom pokoja, prípadne sa dozvedieť viac, kontaktujte p. Annu Maťašovú  na čísle 0903 971864 alebo si kliknite na webstránke kontakty, kde je aj naše číslo účtu. Odporúčame pozrieť si aj fotogalériu Domu pokoja.