História

Prvá slovenská katolícka jednota vznikla v r.1890 v USA, kde ju založil slovenský kňaz z Trstenej Štefan Furdek hlavne pre vzájomnú pomoc slovenských katolíkov. Na Slovensku bol jej zakladateľom v r. 1920 Mons.Dr.Eugen Filkorn a sedem oduševnených žien mesta Trnavy, kde aj vznikla. V r.1948 bola KJS násilne zrušená.

Obnovenie KJS – sa zrealizovalo otcom biskupom Mons.Dominikom Tóthom dňa 27.mája 1990.Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy 9.11.1990. Biskupská konferencia stanovy KJS schválila v Brne 28.11.1990.
Ústredie KJS zostalo v Trnave. KJS má oblastné centrá i pobočky. Každá pobočka KJS má právnu subjektivitu. Naša  piešťanská pobočka KJS bola založená 9.7.1997. Predsedníčkou  piešťanskej pobočky je p. Anna Maťašová