NEDEĽA 17. AUGUST 2014 – SLÁVNOSTNÉ POSVӒTENIE DOMU POKOJA

_MG_4636wSlávnostná posviacka začala ďakovnou sv. omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lúke. V homílii arcibiskup Mons. Orosch upozornil na potrebu ochrany počatého života a problém potratov. Práve potratu, zabitiu nenarodeného dieťaťa, by mala zabrániť možnosť uchýliť sa do Domu pokoja ponúknutá tehotným ženám, ktoré by inak neboli schopné vyriešiť svoju situáciu. Otec arcibiskup ocenil počas svätej omše zahraničných dobrodincov z organizácií KatholischeFrauenbewegung a Osthilfe-Pastoralamt diecézy St. Pölten a dušu projektu predsedníčku piešťanskej pobočky Katolíckej jednoty Slovenska Annu Maťašovú Ružou sv. Alžbety. Toto ocenenie udeľuje ľuďom, ktorí sa vo svojom živote mimoriadnym spôsobom snažia nasledovať činnosť sv. Ažbety Uhorskej. Projekt od jeho začiatkov v roku 2003, keď bol posvätený základný kameň pápežom Jánom Pavlom II. podporuje tiež organizácia InternationalerBauorden. Vďaka nej prišli s realizáciou Domu pokoja pomôcť desiatky dobrovoľníkov.
Svätej omše a posviacky sa zúčastnilnonamei tiež herec a bývalý riaditeľ SND Štefan Bučko a jeho brat Ladislav Bučko, prorektor VŠZSP sv. Alžbety, ktorý projekt Domu pokoja taktiež podporujú. Dom pokoja sa dostáva do finálnej fázy vďaka nezištnej podpore množstva ľudí, ktorí pomáhali prácou, finančne či modlitbami. Úprimnú vďaku všetkým týmto ľuďom bolo cítiť počas celej svätej omše, keď výnimočnú atmosféru dotváral piešťanský spevácky zbor Don Bosca, ktorý projekt podporil zbierkami pri svojich koncertoch, či vydaním CD, výťažok z predaja ktorého putoval taktiež na stavbu.