Národný pochod za život

V dňoch 21. a 22. septembra sme sa zúčastnili národného pochodu za život v Košiciach. Na hlavnom námestí sme mali umiestnený stánok, kde si ľudia mohli zakúpiť našu knihu a podporiť dielo Dom pokoja. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým dobrodincom za každé darované euro.
Taktiež aj vdp. Michalovi Kollárovi (kaplán vo farnosti sv. Cyrila a Metoda ), ktorý z láskou a trpezlivosťou doviedol pútnikov do i z Košíc

Pro life 3Pro life 4